Instalacje elektryczne

 • budowa i modernizacja instalacji elektrycznych
 • montaż automatyki w instalacjach przemysłowych
 • automatyka budynkowa KNX
 • montaż instalacji odgromowych i uziemiających
 • przeglądy okresowe instalacji elektrycznych
 • projekty
 • serwis

Instalacje teletechniczne

 • sieci komputerowe
 • kontrola dostępu
 • instalacje antenowe
 • instalacje alarmowe
 • instalacje domofonowe
 • telewizja przemysłowa
 • systemy sygnalizacji pożaru
 • systemy oddymiania
 • serwis

Energetyka

 • budowa linii kablowych napowietrznych
 • przyłącza energetyczne
 • stacje transformatorowe
 • pomiary
 • projekty

Inteligentne instalacje

Automatyzacja nie musi być trudna. Po prostu wymaga systemu, który eliminuje problemy izolowanych urządzeń, zapewniając, że wszystkie komponenty komunikują się za pośrednictwem jednego wspólnego języka. Rodzaj urządzenia, którego chcesz używać, nie ma już znaczenia. Niezależnie od tego, czy chcesz sterować oświetleniem, roletami, systemami bezpieczeństwa, zarządzaniem energią, ogrzewaniem, wentylacją, systemami klimatyzacji, sygnalizacyjnymi i monitorującymi, interfejsami do systemów sterowania usługami i budynkami, zdalnym sterowaniem, kontrolą audio i wideo…, funkcje działają poprzez jednolity system. Nazywa się to zasadą współpracy. To proste sterowanie  budynkiem.